Γενικός Δείκτης Χ.Α - Τεχνική Ανάλυση 09/07/2020 από Stephanos Χθες στις 21:32:33
Οι τιμές του ΓΔ παραμένουν κάτω από τον ......

Γενικός Δείκτης Χ.Α - Τεχνική Ανάλυση 08/07/2020 από Stephanos July 08, 2020, 21:07:22
Βρισκόμαστε κοντά σε επίπεδα όπου η αγορ......

Γενικός Δείκτης Χ.Α - Τεχνική Ανάλυση 07/07/2020 από Stephanos July 07, 2020, 20:59:19
Η αγορά παραμένει εντός της οριζόντιας ζ......

Γενικός Δείκτης Χ.Α - Τεχνική Ανάλυση 05/07/2020 από Stephanos July 05, 2020, 21:47:59
Οι τιμές του ΓΔ βρίσκουν στήριξη στο κάτ......

Γενικός Δείκτης Χ.Α - Τεχνική Ανάλυση 02/07/2020 από Stephanos July 02, 2020, 21:48:48
Η αγορά διαμορφώνει ένα υψηλότερο πυθμέν......

Γενικός Δείκτης Χ.Α - Τεχνική Ανάλυση 30/06/2020 από Stephanos June 30, 2020, 21:17:44
Βρισκόμαστε στο σημείο όπου θα θέλαμε να......

Γενικός Δείκτης Χ.Α - Τεχνική Ανάλυση 29/06/2020 από Stephanos June 29, 2020, 20:54:24
Οι τιμές του ΓΔ βρίσκονται σε ένα κομβικ......

Γενικός Δείκτης Χ.Α - Τεχνική Ανάλυση 28/06/2020 από Stephanos June 28, 2020, 22:12:09
Από τα πιο κάτω διαγράμματα φαίνεται πως......

Γενικός Δείκτης Χ.Α - Τεχνική Ανάλυση 25/06/2020 από Stephanos June 25, 2020, 21:06:55
Ότι δεν μπορεί να ανέβει, πέφτει! Η αδυν......

Γενικός Δείκτης Χ.Α - Τεχνική Ανάλυση 24/06/2020 από Stephanos June 24, 2020, 20:57:06
Το στένεμα των λωρίδων bollinger μας προ......

Γενικός Δείκτης Χ.Α - Τεχνική Ανάλυση 23/06/2020 από Stephanos June 23, 2020, 20:49:03
Μία ακόμη συνεδρίαση όπου η αγορά αδυνατ......

Γενικός Δείκτης Χ.Α - Τεχνική Ανάλυση 22/06/2020 από Stephanos June 22, 2020, 20:59:33
Οι τιμές του ΓΔ συσσωρεύουν κάτω από τον......

Γενικός Δείκτης Χ.Α - Τεχνική Ανάλυση 21/06/2020 από Stephanos June 21, 2020, 22:38:41
Οι τιμές του ΓΔ παραμένουν εντός του ανο......

Γενικός Δείκτης Χ.Α - Τεχνική Ανάλυση 18/06/2020 από Stephanos June 18, 2020, 20:17:38
Δεύτερη ημέρα διόρθωσης για την αγορά με......

Γενικός Δείκτης Χ.Α - Τεχνική Ανάλυση 17/06/2020 από Stephanos June 17, 2020, 21:55:42
Οι τιμές του ΓΔ έχουν προσεγγίσει τον εκ......

Γενικός Δείκτης Χ.Α - Τεχνική Ανάλυση 16/06/2020 από Stephanos June 16, 2020, 21:10:29
Στα προηγούμενα σχόλια είχαμε αναφέρει π......

Γενικός Δείκτης Χ.Α - Τεχνική Ανάλυση 15/06/2020 από Stephanos June 15, 2020, 20:18:36
Τόσο οι τιμές του ΓΔ όσο και η έλλειψη α......

Γενικός Δείκτης Χ.Α - Τεχνική Ανάλυση 14/06/2020 από Stephanos June 14, 2020, 20:55:20
Η διορθωτική κίνηση συνεχίζεται με σχετι......

Γενικός Δείκτης Χ.Α - Τεχνική Ανάλυση 11/06/2020 από Stephanos June 11, 2020, 22:13:17
To στοίχημα για την αγορά είναι να παραμ......

Γενικός Δείκτης Χ.Α - Τεχνική Ανάλυση 10/06/2020 από Stephanos June 10, 2020, 20:32:44
Αναμενόμενη η πρώτη αντίδραση της αγοράς......