Registration Agreement

Deiktes Forums
Terms of Service


Όροι ΣυμμετοχήςΠολιτική χρήσης Forum

Για τη συμμετοχή κάποιου ως μέλος στο DeiktesForums, είναι απαραίτητη η χορήγηση και η χρήση κατάλληλου ψευδώνυμου και συνθηματικού.
Για τη χορήγηση ψευδώνυμου, το μέλος πρέπει:
- Να είναι φυσικό πρόσωπο και πάνω από 18 ετών.
- Να αποδεχθεί τον παρόντα Κανονισμό Χρήσης του DeiktesForums.
- Να ταυτοποιηθεί από υπαρκτό και μοναδικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Δεν επιτρέπεται το ίδιο φυσικό πρόσωπο να διαθέτει περισσότερα από ένα ψευδώνυμα. Σε περίπτωση που οι επόπτες διαπιστώσουν την ύπαρξη περισσότερων από ένα ψευδώνυμα σε κάποιο μέλος, τότε τα ψευδώνυμα αυτά διαγράφονται και το μέλος λαμβάνει αυστηρή προειδοποίηση. Σε περίπτωση επανάλειψης το μέλος θα διαγράφεται οριστικά.


Η ομαλή λειτουργία του Forum επαφίεται πρώτα απ΄ όλα στο προσωπικό ήθος του κάθε μέλους, τη διάθεσή του να σεβαστεί την προσωπικότητα, την άποψη, τις πεποιθήσεις και τη διαφορετικότητα του άλλου μέλους, και τη συνειδητή αποχή του από προσωπικές αντιπαραθέσεις, ύβρεις και προσβολές.

Ειδικότερα, στο Forum δεν επιτρέπεται:

- Η παραβίαση των δικαιωμάτων αντιγραφής οποιουδήποτε υλικού φέρει τέτοια δικαιώματα.
- H αντιγραφή υλικού άλλων ιστοσελίδων χωρίς αναφορά της πηγής.
- Η δημοσίευση άσεμνου ή / και ρατσιστικού υλικού και εν γένει η μη τήρηση των νόμων της Ελλάδας και της Κύπρου.
- Η δημοσίευση θεμάτων και μηνυμάτων άσχετων με την ευρύτερη θεματική στόχευση του DeiktesForums, όπως ορίστηκε παραπάνω.
- Η προσωπική επίθεση προς άλλα μέλη του DeiktesForums.
- Η χρήση απρεπών, προσβλητικών και υβριστικών εκφράσεων καθ΄ οποιουδήποτε.
- Η ατεκμηρίωτη καταγγελία κατά τρίτου.
- Η εμπορική ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση ή αναδημοσίευση του υλικού του DeiktesForums χωρίς πρότερη άδεια του ιδιοκτήτη του.
- Η από τεχνικής άποψης άσκοπη επιβάρυνση του συστήματος του Forum, για παράδειγμα με υπερβολικά πολλές ή μεγάλες φωτογραφίες ή με μεγάλο αριθμό αλληλένθετων παραθέσεων.
- Η διαφήμιση.
- Η μαζική αποστολή προσωπικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη του DeiktesForums (spam).


* Μηνύματα τα οποία περιέχουν υλικό (κείμενο / διαγράμματα) από άλλες ιστοσελίδες δεν θα γίνονται αποδεκτά στα Post-Moderated boards Τεχνικής Ανάλυσης και θα διαγράφονται.

* Μπορείτε να το κάνετε ελεύθερα στο Ticker Forum είτε με την ανάρτηση του συνδέσμου της ιστοσελίδας που θέλετε να παρουσιάσετε είτε με την ανάρτηση του διαγράμματος χρησιμοποιώντας την δυνατότητα 'Insert Image' η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται με την πηγή του διαγράμματος και το URL.

* Ο σκοπός των boards τεχνικής ανάλυσης είναι να παρουσιάζονται οι προσωπικές εργασίες και απόψεις των μελών του φόρουμ και όχι να γίνεται μεταφορά υλικού από τα εκατομμύρια των ιστοσελίδων τεχνικής ανάλυσης που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Σκοπός μας επίσης είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών μέσα από τις προσωπικές τους μελέτες και η ανάδειξη και ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης. Δεν αποκλείουμε την παρουσίαση υλικού από άλλες πηγές αλλά αποθαρρύνουμε την μετατροπή τους σε αντιγραφείς και αναμεταδότες άλλων εργασιών που πολλές φορές καλύπτονται από τις διατάξεις του νόμου περί πνευματικής Ιδιοκτησίας.

* Το φόρουμ δεν επιτρέπει την τροποποίηση των μηνυμάτων που έχουν αναρτηθεί μετά από την πάροδο 2 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης. Τα μηνύματα μετατρέπονται σε αναπόσπαστο κομμάτι της βάσης δεδομένων του φόρουμ και η τροποποίηση τους δεν είναι εφικτή.  


DEPARTING (OR "RESIGNING") FROM THE FORUM

There is no ability to "cancel" or "resign" an account on the system. This is due to the fact that your messages inherently become an interweaved part of the whole of the message base, and as such removing your login ID would cause "gaps" in message threads that would likely render some of them unintelligible.

As such the forum's database system has been specifically instructed to prohibit (via what is called "referential integrity") an attempt to remove a login ID that has posted to the forum or received a donation, even once. Not even an administrator, acting directly on the database instead of through the forum software, can remove an active login, no matter how much time has passed since your last use..

The easiest way to "resign" from the forum is to simply stop accessing it.

If you insist, however, it is possible to intentionally and permanently lock yourself out of your login and forum account. To do so go to the control panel and change your email address to something that is invalid (NOT someone else's email address, but a known-invalid address.) The system will immediately place your account in a "pending" state where you will be unable to post messages when you take this step as it will try to confirm your "new" email address that you have entered.

If you then change your password to a random string of characters you do not write down and sign off the forum, you will be permanently unable to recover your account. Since your email address is invalid, you also cannot use the "password recovery" function to obtain a link to reset your intentionally-lost password either.

Please be aware that doing the above is irrevocable, since it will be impossible for an administrator to verify, at a later date, that you in fact own the account in question. In addition due to passwords being stored as a "one way hash" it is impossible for an administrator to look up your password - even if that person has physical access to the database.

* Please be aware, as a user of the forum, that if you choose to violate copyrights by posting someone else's material in excess of "fair use" without their permission you may be exposing yourself not only to loss of access privilege on DeiktesForums but also to legal action by the owner(s) of material you post.

* You should assume that any material you post on this system can be traced to you personally and that you can (and will) be held accountable for its posting.

* In short, just because you're on the Internet does not mean that the law suddenly stops applying to you.Privacy Agreement

DEIKTESFORUMS.COM respects user privacy. DEIKTESFORUMS.COM does not disclose rent or sell your email address or any other information we may receive to any third party, unless you specifically request it. In registration, DEIKTESFORUMS.COM requires a username, password and email address. All other details are optional. DEIKTESFORUMS.COM may disclose individual account or user information in cases when we have reason to believe that disclosing this information is necessary to identify, contact or bring legal action against someone who may be violating DEIKTESFORUMS.COM TOS or may be causing injury to or interference with (either intentionally or unintentionally) DEIKTESFORUMS.COM rights or property, other DEIKTESFORUMS.COM users, or anyone else that could be harmed by such activities.

DEIKTESFORUMS.COM may disclose or access account information when we believe in good faith that the law requires it and for administrative and other purposes that we deem necessary to maintain, service, and improve our products and services. Please note that with each page visited, your IP address is recorded, in the event that you need to be banned from the Service or your ISP contacted. This will only happen in the event of a major violation of this agreement.


Policy Modifications

DEIKTESFORUMS.COM reserves the right to make modifications to these policies at any time without prior notification and at our discretion. Such modifications will be posted here as they become effective.

LEGAL DISCLAIMER
Nothing on this site is, or should be construed as, investment advice. Most if not all persons posting here, including the system owners, are not registered financial advisors or otherwise qualified as investment professionals. The messages posted here are only the opinion of the poster and should not be taken as recommendations to buy or sell any security or financial instrument. Trading and investing inherently involves the risk of significant loss of money, and can involve the risk of loss of more than the amount invested. Before executing any trade readers are strongly cautioned to consult with a financial adviser of their choosing.


Administrator
DeiktesForums.com