ΑΛΦΑ - Special Report

Started by Stephanos, March 07, 2011, 11:26:25

Previous topic - Next topic

0 Members and 4 Guests are viewing this topic.

Stephanos

Οι τιμές παραμένουν στο ανοδικό κανάλι - Η μεσοπρόθεσμη στήριξη στα 4,30 ευρώ.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Διάσπαση της  ανοδικής γραμμής τάσης. Ο πρώτος στόχος είναι το επίπεδο των 4,30 ευρώ.

[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Οι τιμές διαμορφώνουν κατά παρόμοιο τρόπο με τον προηγούμενο ένα νέο flag. Η έξοδος των τιμών με την ταυτόχρονη αύξηση του όγκου ενεργοποιεί ένα νέο ανοδικό σήμα η βιωσιμότητα και επιτυχία του οποίου θα εξαρτηθεί από το ανοδικό κανάλι τάσης που λειτουργεί ως αντίσταση.

[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Σημειώνω το επίπεδο των 5,30 ως ένα σημαντικό για τις επόμενες συνεδριάσεις.


[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Οι τιμές βρίσκονται στο επίπεδο αντίστασης των 5,30 και είναι η ώρα των αποφάσεων για όσους αγόρασαν στο 4,88 buy level. Αυτό που με ανησυχεί είναι πως η ανοδική κίνηση δεν υποστηρίζεται από τους όγκους συναλλαγών που παρουσιάζουν φθίνουσα πορεία.


[attachimg=1]

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Διάσπαση του επιπέδου των 5,30. Τα βιβλία μου όμως γράφουν πως διασπάσεις αυτού του είδους θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από τον όγκο συναλλαγών.
Θα περιμένω την αυριανή συνεδρίαση.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on March 21, 2011, 11:56:07
Διάσπαση του επιπέδου των 5,30. Τα βιβλία μου όμως γράφουν πως διασπάσεις αυτού του είδους θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από τον όγκο συναλλαγών.
Θα περιμένω την αυριανή συνεδρίαση.

H χθεσινή απόπειρα διάσπασης έχει αποτύχει. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν οι όγκοι συναλλαγών δεν υποστηρίζουν την κίνηση.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on March 20, 2011, 03:24:45
Οι τιμές βρίσκονται στο επίπεδο αντίστασης των 5,30 και είναι η ώρα των αποφάσεων για όσους αγόρασαν στο 4,88 buy level. Αυτό που με ανησυχεί είναι πως η ανοδική κίνηση δεν υποστηρίζεται από τους όγκους συναλλαγών που παρουσιάζουν φθίνουσα πορεία.

Οι τιμές στο επίπεδο στήριξης των 4,88.
Στην αντίσταση των 5,30 θα μπορούσαν να κατοχυρωθούν τα κέρδη. Στο επίπεδο των 4,88 που βρίσκεται τώρα (buy level) θα πρέπει να καθοριστεί το stop loss επίπεδο.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on March 23, 2011, 11:36:03
Οι τιμές στο επίπεδο στήριξης των 4,88.
Στην αντίσταση των 5,30 θα μπορούσαν να κατοχυρωθούν τα κέρδη. Στο επίπεδο των 4,88 που βρίσκεται τώρα (buy level) θα πρέπει να καθοριστεί το stop loss επίπεδο.

To επίπεδο των 4,88 λειτουργεί ως στήριγμα.
Η ζώνη των 4,88 και 5,30 μπορεί να δώσει ένα καλό setup προς την κατεύθυνση της διάσπασης. Σημειώνω επίσης των μειούμενο όγκο συναλλαγών.


[attachimg=1]

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on March 20, 2011, 03:24:45
Οι τιμές βρίσκονται στο επίπεδο αντίστασης των 5,30 και είναι η ώρα των αποφάσεων για όσους αγόρασαν στο 4,88 buy level. Αυτό που με ανησυχεί είναι πως η ανοδική κίνηση δεν υποστηρίζεται από τους όγκους συναλλαγών που παρουσιάζουν φθίνουσα πορεία.

Μέσα σε τρεις εβδομάδες η μετοχή χάνει ένα περίπου ευρώ και βρίσκεται σε ένα πολύ σημαντικό επίπεδο στήριξης. Υπο φυσιολογικές συνθήκες (όρος αδόκιμος για το ΧΑ) θα πρέπει να δούμε στήριξη ή και αντίδραση της μετοχής.


[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Οι τιμές προσέγγισαν σήμερα το επίπεδο των 4,30 ευρώ.

Παρά το γεγονός ότι είναι πιθανή μία αντίδραση, ο MACD φαίνεται να δείχνει πως η πτώση δεν θα τερματιστεί εδώ.[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on April 04, 2011, 14:14:13
Οι τιμές προσέγγισαν σήμερα το επίπεδο των 4,30 ευρώ.

Οι τιμές αντιδρούν στο επίπεδο των 4,30 για το οποίο ειδική αναφορά έχει γίνει στα προηγούμενα σχόλια και η σημερινή κίνηση δίνει καλά βραχυχρόνια κέρδη. Ο 30άρης εκθετικός θα έλεγα πως είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός της κίνησης και το επίπεδο των 4,76 (+/- 3%) η επόμενη δοκιμασία. Η διάσπαση του θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αγοραστικό σήμα από τους λάτρεις των κινητών μέσων.


[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on April 06, 2011, 13:50:28

Ο 30άρης εκθετικός θα έλεγα πως είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός της κίνησης και το επίπεδο των 4,76 (+/- 3%) η επόμενη δοκιμασία. [attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Είναι μία αλλοπρόσαλλη κίνηση. Οι τιμές προσέγγισαν για μία ακόμη φορά το επίπεδο των 4,30 ευρώ το οποίο λειτούργησε ως στήριγμα.
Ο 30άρης βρίσκεται τώρα στο 4,72 και η προηγούμενη κορυφή στο 4,87.


[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

To επίπεδο στήριξης των 4.30 έχει χαθεί και οι τιμές κινούνται προς τον προηγούμενο πυθμένα.


[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Στην μετοχή της ΑΛΦΑ θα μπορούσαμε να δούμε κάποια αντίδραση προς το επίπεδο των 4,30.

[attachimg=1]


Η εικόνα ωστόσο στο εβδομαδιαίο διάγραμμα εξακολουθεί να είναι άσχημη με τους κινητούς μέσους του RSI να διατηρούν το σήμα πώλησης.

[attachimg=2]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Όπως φάνηκε και στο προηγούμενο μήνυμα είναι πιθανή η διαμόρφωση ενός πυθμένα στο παρόν στάδιο.
Βλέπουμε πως ο RSI έχει διαμορφώσει ένα τυπικό σχηματισμό πυθμένα με τους κινητούς του μέσους να έχουν διασταυρωθεί ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε πως ο MACD διαμορφώνει ένα πυθμένα. Παρόμοιες ενδείξεις λαμβάνουμε από τις ίδιες τις τιμές και ειδικότερα από την κίνηση τους κατά την σημερινή συνεδρίαση.[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Η ανοδική αντίδραση επιβεβαιώνει τις ενδείξεις που είχαν αναφερθεί στο προηγούμενο σχόλιο. Η πρόκληση τώρα είναι το επίπεδο των 4,30 ευρώ.


[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Το επίπεδο των 3,22 ευρώ πιθανόν να λειτουργήσει ως στήριγμα. Διαφορετικά θα περάσουμε σε τιμές που έχουμε να δούμε από το 1989.


[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on April 07, 2011, 14:14:07
Quote from: Stephanos on April 06, 2011, 13:50:28

Ο 30άρης εκθετικός θα έλεγα πως είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός της κίνησης και το επίπεδο των 4,76 (+/- 3%) η επόμενη δοκιμασία. 

Κατά το παρελθόν είχαμε δει την κορύφωση στα όρια του κινητού μέσου των 30 ημερών. Εάν η ανοδική κίνηση συνεχιστεί το επίπεδο των 4,03 ευρώ θα είναι μία σημαντική δοκιμασία για τους αγοραστές.


[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

H αντίσταση βρίσκεται τώρα στο 3,90 ενώ εμφανίζεται μία σαφής ανοδική απόκλιση στον δείκτη σχετικής ισχύος.


[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Με ένα νέο υψηλότερο πυθμένα ο RSI εδραιώνει την θετική του απόκλιση. Καθοριστικό επίπεδο αυτό των 3,73 ευρώ.

[attachimg=1]


Οι τιμές φαίνεται να στηρίζονται στο μακροχρόνιο επίπεδο στήριξης ενώ οι κινητοί μέσοι του RSI φαίνεται να διασταυρώνονται ανοδικά.


[attachimg=2]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Arrow

Λες να είναι η μόνη που δεν θα κάνει νέο ιστορικό χαμηλό? Ε τότε δεν το γλιτώνει το συνοικέσιο...
Καλό κουράγιο...

Stephanos

Με τα δεδομένα από το 1985 φαίνεται πως σήμερα έχει καταγραφεί ένα νέο all time low.


[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Το υψηλό της Παρασκευής δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση αφού συμπίπτει με την αντίσταση που παρουσιάζεται στο διάγραμμα. Οιαδήποτε κίνηση άνω του υψηλού της Παρασκευής θα θεωρηθεί ως ένα νέο αγοραστικό σήμα.


[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Ένα νέο αγοραστικό σήμα έχει δοθεί σήμερα.


[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Μόλις μία συνεδρίαση άντεξαν οι τιμές πάνω από τον κινητό μέσο που χρησιμοποιούμε. Στο διάγραμμα έχω σημειώσει ανάλογες περιπτώσεις που μας υπενθυμίζουν πως στα σήματα αγορών / πωλήσεων  θα πρέπει να χρησιμοποιείται φίλτρο (συνήθως στο 3%) και να καθορίζεται πάντοτε το επίπεδο αποκοπής των ζημιών.


[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Νέο αγοραστικό σήμα σήμερα. Το κρίσιμο επίπεδο για την κίνηση είναι αυτό των 3,60.

[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Η κίνηση των τιμών εδραιώνει το αγοραστικό σήμα αφού το κλείσιμο της Παρασκευής βρίσκεται πάνω από το επίπεδο των 3,60 ευρώ. Εάν όλα εξελιχθούν ομαλά τότε είναι πιθανή η είσοδος των τιμών στην ζώνη των 4,20 - 4,30 ευρώ.


[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Βρισκόμαστε σε ένα χώρο που είναι γεμάτος από αντιστάσεις με κυριότερη αυτή των 4,20 - 4,30 ευρώ.


[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Εδώ έχουμε ξανά μία οριζοντίωση του RSI .....


[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on August 14, 2011, 03:31:42
Εδώ έχουμε ξανά μία οριζοντίωση του RSI .....[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.