ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Started by Stephanos, April 06, 2011, 15:12:18

Previous topic - Next topic

0 Members and 6 Guests are viewing this topic.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on September 29, 2013, 03:06:27
MAKE OR BREAK

Μία ακόμη προσπάθεια. Δεν θα ήταν καλό να αποτύχει ξανά.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Εκκρεμεί η διάσπαση του επιπέδου των 2,52 για να τεθούν ως στόχος τα 2,80 ευρώ.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on October 03, 2013, 12:57:00
Εκκρεμεί η διάσπαση του επιπέδου των 2,52 για να τεθούν ως στόχος τα 2,80 ευρώ.


My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Η ανοδική κίνηση θα μπορούσε να επεκταθεί στα 3,85 ευρώ, όσο δηλαδή το ύψος του τριγώνου από το σημείο διάσπασης.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on November 10, 2013, 06:05:59
Η ανοδική κίνηση θα μπορούσε να επεκταθεί στα 3,85 ευρώ, όσο δηλαδή το ύψος του τριγώνου από το σημείο διάσπασης.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Σήμα πώλησης από τον MACD κατά την σημερινή συνεδρίαση.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Καθοδικές τάσεις επικρατούν στο ημερήσιο & εβδομαδιαίο διάγραμμα.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Μας δίνει την εντύπωση πως η πτώση δεν έχει τερματιστεί. Επικεντρώνω την προσοχή μου στα επίπεδα των 2,79 & 2,52 ευρώ.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Οπισθοχώρηση προς τα 3 ευρώ.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

To παιγνίδι των τιμών με τα επίπεδα φιμπονάτσι συνεχίζεται ....
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Ποια κατάληξη θα έχει αυτή η αρνητική απόκλιση;
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Προς τα 3.75 εάν χαθεί η μεσοπρόθεσμη ανοδική γραμμή τάσης.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on April 07, 2014, 12:36:30
Προς τα 3.75 εάν χαθεί η μεσοπρόθεσμη ανοδική γραμμή τάσης.

Φαίνεται πως ούτε αυτό το επίπεδο θα προσφέρει στήριξη στις τιμές.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Υπό επιτήρηση ...
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Είναι ένα επίπεδο το οποίο αξίζει να παρακολουθήσουμε.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Το επίπεδο των 3,85 θα μπορούσε να τεθεί ως αγοραστικό επίπεδο με το χαμηλό της 30ης Μαίου ως επίπεδο αποκοπής των ζημιών.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Είναι αυτό ένα αγοραστικό σήμα;  :-U   Αύριο θα το γνωρίζουμε ....
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.