ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Started by Stephanos, April 06, 2011, 15:12:18

Previous topic - Next topic

0 Members and 6 Guests are viewing this topic.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on June 10, 2014, 14:44:50
Είναι αυτό ένα αγοραστικό σήμα;  :-U   Αύριο θα το γνωρίζουμε ....

Δεν έχει επιβεβαιωθεί η διάσπαση. Χρειάζεται προσοχή γιατί αυτές οι ψευδείς διασπάσεις δίνουν μερικές φορές μεγάλες κινήσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Η διάσπαση των παρόντων επιπέδων θα ενισχύσει το αγοραστικό μας σήμα με σαφή πλέον τον επόμενο στόχο.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Προσοχή εδώ ...
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Μία ακόμη μετοχή σε περιπέτειες (;) ....
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on September 28, 2014, 09:47:06
Μία ακόμη μετοχή σε περιπέτειες (;) ....


My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on September 28, 2014, 09:47:06
Μία ακόμη μετοχή σε περιπέτειες (;) ....


My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Σε μερικά εβδομαδιαία διαγράμματα παρατηρείται η επικάλυψη του προηγούμενου μαύρου κεριού με τον RSI να τέμνει ανοδικά το επίπεδο των 30 μονάδων. Θα μπορέσει όμως η αγορά να κρατηθεί στα υψηλά μέχρι το τέλος της εβδομάδας;
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Η μετοχή στηρίζεται για 3η εβδομάδα αλλά η τεχνική της εικόνα παραμένει αρνητική.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Θετικό βήμα ...
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Πολύ αρνητική η τεχνική της εικόνα ...
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Πρώτη σημαντική αντίσταση στα 2 ευρώ.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.