ΜΥΤΙΛ - Special Report

Started by Stephanos, December 04, 2011, 09:15:18

Previous topic - Next topic

0 Members and 3 Guests are viewing this topic.

Stephanos

Quote from: Stephanos on November 02, 2014, 09:34:31
Η επόμενη αρνητική 'έκπληξη' για την αγορά μπορεί να είναι η μετοχή αυτή. Οι κινητοί μέσοι έχουν οριακά διασταυρωθεί καθοδικά.


My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Φαίνεται πως η μετοχή θα φροντίσει να κλείσει την εκκρεμότητα που αφήνει το καθοδικό χάσμα τιμών.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on January 13, 2015, 13:42:38
Φαίνεται πως η μετοχή θα φροντίσει να κλείσει την εκκρεμότητα που αφήνει το καθοδικό χάσμα τιμών.

:>live
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Πάμε για retest της γραμμής λαιμού.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

#215
 :>live
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Το σημερινό Inside Day θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την αλλαγή της τάσης (;)
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Για τη βραχυχρόνια πορεία της μετοχής θα πρέπει να προσέξουμε τη ανοδική γραμμή τάσης και τον MACD.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on February 26, 2015, 13:32:12
Για τη βραχυχρόνια πορεία της μετοχής θα πρέπει να προσέξουμε τη ανοδική γραμμή τάσης και τον MACD.

:>live
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Με μαθηματική ακρίβεια ...
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Κλείσιμο κάτω από τον ΕΚΜ 100.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.