ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Started by Ceo, March 18, 2020, 06:16:29

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Ceo

Χθες και ιδίως προχθές κρατήθηκε πάνω από την ανοδική γραμμή που ορίζεται απο τα χαμηλα των 2012 & 2015.

Ενδιαφέρον έχει και το εβδομαδιαίο διάγραμμα, όπως αυτό φαίνεται από το 2008.
... μνημόνιο για τους πολιτικούς, πότε ??

Ceo


Η μετοχή δεν δείχνει να καταλαβαίνει τίποτα ...

(εβδομαδιαίο & μηνιαίο)
... μνημόνιο για τους πολιτικούς, πότε ??