ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤ/ΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΑΠ)

Started by Stephanos, January 12, 2022, 05:17:06

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.