Κλείσιμο ΓΔ - Απρίλιος 2022

Started by Stephanos, March 31, 2022, 14:06:09

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Stephanos

Στις 29 Απριλίου .....

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

vam