ΦΡΙΓΟ

Started by Gkokos, August 03, 2007, 04:55:19

Previous topic - Next topic

0 Members and 4 Guests are viewing this topic.

Stephanos

Είναι σαφής ο προσανατολισμός της μετοχής αφού αυτή είναι η 3η φορά κατά τους τελευταίους δύο μήνες που επιχειρεί την διάσπαση της ανοδικής γραμμής τάσης.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on July 10, 2013, 13:02:44
Είναι σαφής ο προσανατολισμός της μετοχής αφού αυτή είναι η 3η φορά κατά τους τελευταίους δύο μήνες που επιχειρεί την διάσπαση της ανοδικής γραμμής τάσης.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Νέο χαμηλό 3 μηνών.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Υπό εξέταση για την αυριανή συνεδρίαση.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Να μια μετοχή που έμεινε πίσω. Γιατί όχι και αυτή;
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Φαίνεται πως θα απαιτηθούν μερικές εβδομάδες ακόμη μέχρι να ξεκαθαρίσει η νέα μεσοπρόθεσμη κατεύθυνση της μετοχής.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

chrismet

και το παιδάκι του.....

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

komesarios


Stephanos

Quote from: komesarios on December 19, 2013, 16:09:32
:-U

Έκανε ένα παραπλανητικό false move φίλε komesarios. Να δούμε τώρα εάν πρόκειται να ακολουθήσει το strong move.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on December 28, 2013, 11:35:24
Έκανε ένα παραπλανητικό false move φίλε komesarios. Να δούμε τώρα εάν πρόκειται να ακολουθήσει το strong move.:>live
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Αυτό είναι το ανεπίσημο εβδομαδιαίο κερί.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Σημειώνω το Inside Day προς εξέταση για πιθανή αντιστροφή.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on May 11, 2014, 06:45:55


Θα μπορέσει να κρατηθεί στο επίπεδο στήριξης;
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Μένει να δούμε εάν το Inside Day σηματοδοτήσει την αντιστροφή της τάσης για τη μετοχή.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Η μετοχή καταγράφει τη χαμηλότερη τιμή κλεισίματος από το 2003.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Ολική Επαναστροφή. Να μια μετοχή που έξυσε τον πάτο του 2002!
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.