ΟΠΑΠ - Special Report

Started by Stephanos, October 12, 2011, 21:51:38

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Stephanos

Quote from: Stephanos on December 29, 2013, 12:06:41
Εξετάζουμε και πάλι την πιθανότητα της ανοδικής εξόδου από τη ζώνη συναλλαγών. Σε μια τέτοια περίπτωση ο στόχος βρίσκεται κοντά στο επίπεδο των 13 ευρώ.:>live
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on December 29, 2013, 12:06:41
Εξετάζουμε και πάλι την πιθανότητα της ανοδικής εξόδου από τη ζώνη συναλλαγών. Σε μια τέτοια περίπτωση ο στόχος βρίσκεται κοντά στο επίπεδο των 13 ευρώ.


My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Οι τιμές έχουν ξεπεράσει σήμερα την κορυφή της 30ης Μαρτίου 2011.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on March 04, 2014, 22:11:29


Το ανεπίσημο μηνιαίο κερί δεν φαίνεται να τα καταφέρνει και παραπέμπει τη διάσπαση της μακροχρόνιας καθοδικής γραμμής τάσης σε μεταγενέστερο στάδιο.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Οι τιμές προσεγγίζουν μία σημαντική ανοδική γραμμή τάσης.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on April 07, 2014, 21:09:10
Οι τιμές προσεγγίζουν μία σημαντική ανοδική γραμμή τάσης.

:>live
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Το ανεπίσημο μηνιαίο κερί όπως διαμορφώνεται μέχρι σήμερα.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Ίσως κάτι να μας επιφυλάσσει η μετοχή που ελάχιστα έχει επηρεαστεί από την πτώση της αγοράς.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on April 29, 2014, 21:42:04
Ίσως κάτι να μας επιφυλάσσει η μετοχή που ελάχιστα έχει επηρεαστεί από την πτώση της αγοράς.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Οριακό σήμα εισόδου από τη μετοχή που καταγράφει την υψηλότερη τιμή κλεισίματος (>11,28) των τελευταίων 11 συνεδριάσεων.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on May 25, 2014, 17:42:59
Οριακό σήμα εισόδου από τη μετοχή που καταγράφει την υψηλότερη τιμή κλεισίματος (>11,28) των τελευταίων 11 συνεδριάσεων.

Η μετοχή καταγράφει την υψηλότερη τιμή κλεισίματος από τον Μάιο του 2011. Ανεβάζω το stop loss επίπεδο στα 12,15.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Ανεβάζω το stop loss στο 12,50.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Η μετοχή παραμένει δυνατή και δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί από την πτώση της αγοράς.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Σημαντική η αρνητική απόκλιση του RSI σε εβδομαδιαίο μάλιστα επίπεδο που δεν θα πρέπει να αγνοηθεί.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on June 29, 2014, 17:03:39
Σημαντική η αρνητική απόκλιση του RSI σε εβδομαδιαίο μάλιστα επίπεδο που δεν θα πρέπει να αγνοηθεί.


My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Το χθεσινό στοπ ήταν σωτήριο ...
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Η χαμηλότερη τιμή κλεισίματος των τελευταίων 2 μηνών.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on June 29, 2014, 17:03:39
Σημαντική η αρνητική απόκλιση του RSI σε εβδομαδιαίο μάλιστα επίπεδο που δεν θα πρέπει να αγνοηθεί.:>live
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Σε μία περίοδο όπου η μία μετοχή μετά την άλλη σπάει τις μεσοπρόθεσμες στηρίξεις της, θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον τη συμπεριφορά της στο παρόν καθοριστικό σημείο. Αρνητικό στοιχείο παραμένει η καταγραφή διαδοχικών χαμηλότερων κορυφών και πυθμένων κατά τους τελευταίους τρεις μήνες.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Στην κόψη του ξυραφιού. Θα πρέπει να αντιδράσει άμεσα εάν θέλει να αποφύγει μεγάλες περιπέτειες.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on August 17, 2014, 14:03:55
Στην κόψη του ξυραφιού. Θα πρέπει να αντιδράσει άμεσα εάν θέλει να αποφύγει μεγάλες περιπέτειες.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on August 17, 2014, 14:03:55
Στην κόψη του ξυραφιού. Θα πρέπει να αντιδράσει άμεσα εάν θέλει να αποφύγει μεγάλες περιπέτειες.

Μία ακόμη δεικτοβαρής μετοχή που απέφυγε την διάσπαση αλλά παραμένει στην επικίνδυνη ζώνη.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Η μεσοπρόθεσμη αντίσταση στο προσκήνιο.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.