ΤΕΝΕΡΓ - Special Report

Started by xbet, January 29, 2012, 15:43:03

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Κίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Δίδαγμα: Τα ανοδικά τρίγωνα δεν δίνουν πάντα ανοδικές διασπάσεις....
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Στο 3,03 θέτω το stop loss επίπεδο.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Στήριξη κατά την συνεδρίαση της Παρασκευής. Απαιτείται στενή επιτήρηση της μακροχρόνιας ανοδικής γραμμής τάσης.
Στηρίξεις / αντιστάσεις οι προηγούμενοι πυθμένες και κορυφές αντίστοιχα.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Ο στόχος φαίνεται να βρίσκεται στον πυθμένα των 2,35 - 2,40.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

terris

Στέφανε οι κορυφές που βλέπω τώρα εγώ είναι στα 3,6241€          "είχε δώσει τον Αύγουστο επιστροφή κεφαλαίου 0.09 €"
...κι εγώ κάπου εκει την θυμάμαι να έχει την διπλή κορυφή 3.71 - 3.72 ;
πιο είναι σωστό τελικά  /idiot2

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

aggelis

αν ο σχηματισμος επαληθευθει ο στοχος ειναι αρκετα ψηλοτερα
Η κυβέρνηση μπορεί να διορίζεται από μια χούφτα διαπλεκομένων, αλλά εκλέγεται από την πλειοψηφία των ηλιθίων .

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε την κίνηση των τιμών που βρίσκονται κάτω από ένα σημαντικό μακροχρόνιο επίπεδο αντίστασης.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Η μετοχή επιμένει και παραμένει στα υψηλά, αγνοώντας την πτώση της αγοράς.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.