ΠΕΙΡ - Special Report

Started by Stephanos, April 10, 2013, 14:26:51

Previous topic - Next topic

0 Members and 7 Guests are viewing this topic.

Stephanos

Quote from: Stephanos on October 23, 2014, 03:40:24
Δεν υπάρχουν πολλά που να μπορούσε να πει κανείς για τη συγκεκριμένη μετοχή πέραν του γεγονότος ότι πέφτει! Εγώ θα πρόσθετα πως εάν δεν καταφέρει να κρατηθεί πάνω από το 76,4% επίπεδο Φιμπονάτσι που βρίσκεται στα 1,13 τότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να δούμε τις τιμές στον προηγούμενο πυθμένα των 0,83. Τουλάχιστον αυτό έχω παρατηρήσει να συμβαίνει στις περισσότερες των περιπτώσεων.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

O στόχος φαίνεται να είναι η παραμονή των τιμών πάνω από το ψυχολογικό επίπεδο του 1 ευρώ.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on October 23, 2014, 03:40:24
Δεν υπάρχουν πολλά που να μπορούσε να πει κανείς για τη συγκεκριμένη μετοχή πέραν του γεγονότος ότι πέφτει! Εγώ θα πρόσθετα πως εάν δεν καταφέρει να κρατηθεί πάνω από το 76,4% επίπεδο Φιμπονάτσι που βρίσκεται στα 1,13 τότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να δούμε τις τιμές στον προηγούμενο πυθμένα των 0,83. Τουλάχιστον αυτό έχω παρατηρήσει να συμβαίνει στις περισσότερες των περιπτώσεων.


My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on October 23, 2014, 03:40:24
Δεν υπάρχουν πολλά που να μπορούσε να πει κανείς για τη συγκεκριμένη μετοχή πέραν του γεγονότος ότι πέφτει! Εγώ θα πρόσθετα πως εάν δεν καταφέρει να κρατηθεί πάνω από το 76,4% επίπεδο Φιμπονάτσι που βρίσκεται στα 1,13 τότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να δούμε τις τιμές στον προηγούμενο πυθμένα των 0,83. Τουλάχιστον αυτό έχω παρατηρήσει να συμβαίνει στις περισσότερες των περιπτώσεων.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Νέο ιστορικό χαμηλό αλλά κλείσιμο πάνω από το επίπεδο στήριξης.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on October 23, 2014, 03:40:24
Δεν υπάρχουν πολλά που να μπορούσε να πει κανείς για τη συγκεκριμένη μετοχή πέραν του γεγονότος ότι πέφτει! Εγώ θα πρόσθετα πως εάν δεν καταφέρει να κρατηθεί πάνω από το 76,4% επίπεδο Φιμπονάτσι που βρίσκεται στα 1,13 τότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να δούμε τις τιμές στον προηγούμενο πυθμένα των 0,83. Τουλάχιστον αυτό έχω παρατηρήσει να συμβαίνει στις περισσότερες των περιπτώσεων.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Η μετοχή γράφει τη χαμηλότερη τιμή κλεισίματος στην ιστορία της.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Η εβδομάδα μπορεί να περιγραφεί ως καταστροφική για την μετοχή.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

H χαμηλότερη τιμή κλεισίματος στην ιστορία της μετοχής.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Χωρίς λόγια ....
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.