ΜΠΕΛΑ

Started by stef, February 12, 2009, 13:36:07

Previous topic - Next topic

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Ceo

Χθες (καθώς και σήμερα) κράτησε την ανοδική γραμμή που ορίζεται απο τα χαμηλα των 2012 & 2015.

Ενδιαφέρον έχει επίσης και το εβδομαδιαίο διάγραμμα, όπως αυτό φαίνεται από το 2007.
... μνημόνιο για τους πολιτικούς, πότε ??

Ceo

Quote... κράτησε την ανοδική γραμμή που ορίζεται απο τα χαμηλα των 2012 & 2015.
Το επόμενο στάδιο θα είναι να επανέλθει άνω της ανοδικής γραμμής που ορίζεται απο τα χαμηλα των 2015 & 2018, δηλ. πάνω από τα 13.00.

Εμφανίζονται οριζόντιες αντιστάσεις στα 12.00, 12.60, 13.00.

Ενδιαφέρον θα έχει και η όποια επίδραση της κορυφής του '18 ...

Εκτιμώ ότι θα κινηθεί προς το εύρος τιμών μεταξύ ΕΜΑ-20/-50.
... μνημόνιο για τους πολιτικούς, πότε ??

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

lll

You cannot view this attachment.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

lll

You cannot view this attachment.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

You cannot view this attachment.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.