ΔΕΗ - Special Report

Started by Stephanos, January 01, 2012, 18:25:12

Previous topic - Next topic

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Stephanos

Με διάσπαση του 3,98 θα την έβλεπα με καλό μάτι ....

[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

kosta

Στέφανε, θα μπορούσα να είχα μια κυματική μέτρηση στην ΔΕΗ, γιατί ενδιαφέρομαι για τοποθέτηση.

Stephanos

Quote from: kosta on January 13, 2012, 12:05:42
Στέφανε, θα μπορούσα να είχα μια κυματική μέτρηση στην ΔΕΗ, γιατί ενδιαφέρομαι για τοποθέτηση.

Φίλε kosta, ξέχασα να απαντήσω στο μήνυμα σου. Δεν έχω κάτι έτοιμο σε κυματική ανάλυση αλλά παρατηρώ μία σαφή θετική απόκλιση μεταξύ των τιμών και του RSI.

[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on January 18, 2012, 23:06:09


Το πρώτο βήμα έγινε σήμερα.

[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Παρά την άνοδο των τελευταίων συνεδριάσεων - την οποία μπορέσαμε να προβλέψουμε με την βοήθεια του RSI - είναι πιθανόν η μετοχή να μην έχει πει την τελευταία της λέξη και να δούμε κάτι πολύ πιο δυναμικό.

[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on January 29, 2012, 19:22:08
Παρά την άνοδο των τελευταίων συνεδριάσεων - την οποία μπορέσαμε να προβλέψουμε με την βοήθεια του RSI - είναι πιθανόν η μετοχή να μην έχει πει την τελευταία της λέξη και να δούμε κάτι πολύ πιο δυναμικό.

[attachimg=1]

[attachimg=2]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Στο διάγραμμα φαίνεται η έξοδος των τιμών από τον σχηματισμό σημαίας. Εάν το γενικότερο κλίμα της αγοράς βοηθήσει τότε ενδέχεται να καταγραφούν νέα υψηλά.

[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on January 29, 2012, 19:22:08
Παρά την άνοδο των τελευταίων συνεδριάσεων - την οποία μπορέσαμε να προβλέψουμε με την βοήθεια του RSI - είναι πιθανόν η μετοχή να μην έχει πει την τελευταία της λέξη και να δούμε κάτι πολύ πιο δυναμικό.


[/size=12pt][/size]

Εάν η ανοδική κίνηση συνεχιστεί δεν βλέπω άλλη αντίσταση πλην αυτής των 5,50 ευρώ.

[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Τα σπουδαιότερα επίπεδα αντίστασης.

[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Απογοητευτική η εικόνα που μας υπενθυμίζει πως το ανοδικό αποτέλεσμα των καθοδικών σφηνών δεν αποτελεί πανάκεια.

[attachimg=1]


Στα 3,08 το σημαντικότερο στήριγμα.

[attachimg=2]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Νέο all time low για την μετοχή.

[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Ο όγκος συναλλαγών έχει κατά την συνεδρίαση της Παρασκευής αναρριχηθεί σε επίπεδα όπου κατά το παρελθόν είχαν δημιουργηθεί πυθμένες και εκδηλωθεί αντιστροφές της τάσης.

[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Ισότητα του μήκους των δύο καθοδικών σκελών χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί μέχρι τώρα κάποια ένδειξη αντιστροφής.

[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Η ανοδική διασταύρωση του RSI μας προετοιμάζει για μία πιθανή διάσπαση της καθοδικής γραμμής τάσης.

[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Για τον φίλο/η που ρώτησε για την μετοχή της ΔΕΗ, η άποψη μου είναι πως εάν η αγορά αντιδράσει στην παρούσα αναλογία που έχει αναλυθεί στο ημερήσιο σχόλιο της τον ΓΔ, τότε ανάλογη θα είναι και η αντίδραση της μετοχής.

[attachimg=1]
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Η μετοχή αντιδρά στο 2πλάσιο του μήκους του πρώτου καθοδικού σκέλους. Το επίπεδο των 1,65 ευρώ έχει μετατραπεί σε αντίσταση.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

tgian

Για τους βραχυπρόθεσμους που μπήκαν χαμηλά, ας έχουν υπ' όψη ότι πλησιάζει το 1,65 του ανωτέρω διαγράμματος του Στέφανου...
Powered by the Sun!
www.btenergy.gr

Stephanos

Η επόμενη σημαντική αντίσταση το χάσμα τιμών του διαγράμματος.

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

2η προσπάθεια διάσπασης αλλά με μειωμένους όγκους.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Εάν η διόρθωση συνεχιστεί, το επίπεδο κοντά τα 2 ευρώ προσφέρει ένα καλό στήριγμα.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on July 29, 2012, 18:24:03
Εάν η διόρθωση συνεχιστεί, το επίπεδο κοντά τα 2 ευρώ προσφέρει ένα καλό στήριγμα.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on July 29, 2012, 18:24:03
Εάν η διόρθωση συνεχιστεί, το επίπεδο κοντά τα 2 ευρώ προσφέρει ένα καλό στήριγμα.

Οι τιμές έχουν προσεγγίσει την έλλειψη αντιστροφής.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on August 05, 2012, 19:58:13
Quote from: Stephanos on July 29, 2012, 18:24:03
Εάν η διόρθωση συνεχιστεί, το επίπεδο κοντά τα 2 ευρώ προσφέρει ένα καλό στήριγμα.

Οι τιμές έχουν προσεγγίσει την έλλειψη αντιστροφής.Η μετοχή έχει θέσει τις βάσεις για κίνηση προς τα 3 - 3,50 ευρώ.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Σχηματισμός 'Σημαίας'; Εάν ναι, τότε η ανοδική διάσπαση είναι μονόδρομος.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on August 18, 2012, 22:22:04
Σχηματισμός 'Σημαίας'; Εάν ναι, τότε η ανοδική διάσπαση είναι μονόδρομος.


My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Το 2,80 είναι το καθοριστικό σημείο για την επόμενη κίνηση της μετοχής.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.

Stephanos

Quote from: Stephanos on August 27, 2012, 21:28:19


Να και το σημερινό breakout. Τόσο σε τιμές όσο και σε όγκο.
My word of advice: "Trade what you see, not what you believe."Against the Standard Way of Thinking.